Maske

20 tasanatan

 Devlet maskenin ardındakini tanıyamamaktan korkmaz. Aksine devlet maskenin ardındakini tanıdığı için korkar. Maskenin ardında halk vardır.

Gaz fişeği tam yanına düşmüştür. Tabi sen bu deli­saçması yanına düştüğünde arkaya doğru kaçanlardan değilsin. O zaman bir kez daha anlarsın yüzündeki bu birkaç gramlık bez parçası­nın kıymetini. İyice sıkarsın, yüzünde açık yer kalmasın diye. Tamam! Gaz fişeği ne­dir, tek tekmelik işi…

“Sık bakalım, sık bakalım…”diye slogan atar­ken saldırmaya başlayınca polis, ağır tempoyla dikkat­lice ilerlerken mobeselerin altından geçerken, bir kez daha o duyguyu hissedersin, “Maske hayat kurtarır.”

Devlet ve kapitalistler, her ne kadar seni “marji­nal” göstermeye yeltense de, sen bilirsin maskenin ardındakini. Filistin’de taş atanlardan bilirsin maskenin ardındakini, Kürdistan’da panzerlere karşı dikilenler­den bilirsin. Maskenin ardın­daki direniştir.

Kim olduğunu bilmez ikti­darlar, onların silahlı kolluk kuvvetleri. O yüzden kor­karlar. Ardında ne olduğunu bilmemenin korkusudur bu. O yüzden acımasızca saldı­rırlar. Yok etmeye çalışırlar. Ancak yok edemedikleri kor­kularıdır. Maskenin ardındaki iktidarların korkusudur.

Bakarsın Arjantin’de Pi­queteros’ların yüzünde bir barikat olmuş kapitalizme karşı ya da Güney Afrika’da gecekondularda yaşayan­ların devlete isyanı olmuş. Lyon sokaklarında göçmen­lerin, Asturyas’taki maden­cilerin, Atina’da sokaktan ayrılmayanların yüzünde… Maskenin ardındaki isyandır.

Maske denilince akla Za­patistaların gelmesi çok normaldir. Çocuk yaşlı de­meden yüzlerinden eksik et­medikleri maskeleri, devletin benzer bir marjinalleştirme politikasına verilen en gü­zel cevaptır. Maske gündelik yaşamın direniş hale getiril­mesidir.

Chiapas’taki bu direniş­te, maske kadar sembol hale gelmiş bir şey varsa, o da maskeli yardımcı ko­mutan Marcos’tur. Mar­cos maskesini çıkartacağını açıkladığı gün, herkes ilgiyle maskenin ardındakinin nasıl bir insan olduğunu görmek için merakla beklemeye baş­ladı. Marcos, maskesini çı­kartığında herkes başka bir maskeyle karşılaştı. Mesaj çok netti, maskenin ardın­daki Chiapas’ta direnen her­kesti. Maskenin ardındakinin kim olduğu önemli değildi. Çünkü, maskenin ardındaki halktır.

Yazan: Uğur A

 

    Benzer yazılar: