if …. 1968

1968

İngiltere’de Otoriter Okul İdaresiyle Savaşan Liseli Anarşistleri Anlatan Bir Film

Mick tatil dönüşü okula geldiği ilk gün çalışma odasına girdiğinde arkadaşları ona seslenir:

“Ooo GUY FAWKES da aramıza katıldı”

1968 yılında erkek öğren­cilerin doldurduğu bir yatılı okuldayız. Eğitmenlerin ve okul yöneticilerinin katı kurallarıyla okulda yaşam oldukça disiplinli bir şekilde kurulmuştur. Anar­şist ruhlu Mick ve arkadaşları bu baskıcı düzenin dışına çık­tıkları, gizli bir kaçamak odası yapmışlar ve burada özgürce takılmaktadırlar. Özgürlük alan­larını okulun geneline yaymaya kalktıklarında, okulun baskıcı otoritesiyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Okuldan atılma tehdidi, eğitmenlerin acımasız cezaları, aynı filmin başındaki okul mar­şında söylendiği gibi gençleri okula uygun öğrenciler yapmak için uygulanır.

Tüm film boyunca “Gençler ben sizi anlıyorum” diye Mick ve arkadaşlarına öğütler ver­meye çalışan okul müdürü, li­selerdeki “iyi polis” rolü yapan hocaların ve müdürlerin filme yansıması açısından iyi düşü­nülmüş. Müdürün söylediği “Okul birçok şeyin simgesidir. İlmin, ülke yönetimindeki dü­rüstlüğün, televizyon ve eğlen­ce dünyasında yüksek standar­dın, İngiltere’nin savaşlarındaki büyük fedakarlığın.” cümlesi önemlidir. Çünkü okula uygun hale getirilecek gençler, sonra­sında devlete uygun hale geti­rilecektir.

Fakat ezilen öğrencilerin, hem eğitmenleri hem de okulu ziyarete gelen önemli konukları yakından ilgilendiren bir intikam planları vardır. Yönetmen Lind­say Anderson’ın filmi “If….”, çekildiği dönemin ruhunu iyi yansıtmış bir filmdir. Yönet­men, 1968’de gençlerin okula, aileye, devlete ve kapitalizme karşı verdikleri mücadeleyi bir okul örneği üzerinden olduk­ça iyi anlatmıştır. Filmin tüm baskıcı kurumları, özellikle de okul sistemini sert bir şekilde eleştirdiği açıktır. Okul hayatı­nın bizleri nasıl bunalttığını he­pimiz biliriz, ama bunun “yıkıcı” sonuçlarına katlanacaklarını da verdikleri cezalarla, aşılamaya çalıştıkları gelecek kaygısıyla, devlete itaat ettirme düşünce­siyle bizi disipline sokacakların bilmesi gerek!

 

    Benzer yazılar: