Bir İtalyan Anarşisti : Malatesta

Errico_MalatestaBir İtalyan Anarşisti Malatesta, Hayatı ve Düşünceleri ilk basımı 1999’da Kaos yayınları tarafından Türkçeye çevrilmiş bir ki­tap. Vernon Richards’ın Errico Malatesta-His Life and Ideas ismiyle derlediği bu kitap, İtal­yan anarşist Malatesta’nın sadece yazılarını değil aynı zamanda yaşamını da konu alıyor. Kitaptaki bölümlendirme, buna uygun olarak yapılmış. Birinci kısımda, Anarşizm ve Anarşi başlığı altında Malatesta’nın farklı tarihlerdeki yazılarına yer verilirken, ikinci kısımda Vernon Richards’ın Malatesta üzerine Biyografik not­ları yer alıyor.

Yaşadığımız coğrafyada basılan anarşist kitaplar üzerinden düşünüldüğünde, iyi bir başlangıç kitabı olma özelliği taşıyan bu kitap, anarşist hareket ve düşüncesiyle yeni tanışan herkes için iyi bir kılavuz. Anarşist düşünce ekolleri nelerdir, anarşist komünizm nedir gibi sorulara yanıt bulabilirken bilim, özgürlük, şid­det gibi merak edilen meselelere anarşizmin nasıl baktığının anlaşılmasına olanak sağlıyor.

Anarşizmin neyi hedeflediği, bu hedefine ulaşmak için neleri kullandığı, örgütlenmenin buradaki rolüne ilişkin Malatesta’nın düşünce­lerine yer veren kitap, anarşist bir toplumda üretim ve dağıtım ilişkilerinin, suçun ve ceza­nın, mülkiyet ilişkilerinin nasıl gerçekleşeceği­ne ilişkin öngörüler de taşıyor.

Özellikle ilk kısmın sonunda yer alan tarihsel açıklamalarla Malatesta’nın düşüncelerine ve eylemlerine kaynaklık eden bir dizi olayı anlaya­biliyoruz. Ekler kısmındaki yazılar, anarşist dü­şünce tarihinde önemli tartışmalara kaynaklık eden yazılardır. Malatesta’nın Kropotkin, Mo­nette ve Mahno gibi anarşizmin önemli isim­lerine ilişkin giriştiği eleştiriler aynı zamanda anarşist yazının zenginleşmesine de katkı sağ­lar. Bu eleştiriler ve yorumlar üzerinden farklı ekoller kendilerine kaynaklık edinirler.

Yazdıkları ve eyledikleriyle sadece Kıta Avrupa’sında değil, Kuzey Afrika’dan Güney Amerika’ya dünyanın farklı yerlerinde anarşiz­mi toplumsallaştıran Malatesta, ezen-ezilen ilişkisi tahayyülü ile güncel tartışmalara da daha o zamandan cevap veriyor.

Bu güzel derleme Malatesta’nın yazılarını güncel tartışmalarda değerlendirmek adına, güncel tartışmalara sağlam söz üretmek adına okunması gereken kitaplar arasında yer alıyor.

 

    Benzer yazılar: